โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี