โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม “ZERO CO2” และกิจกรรม “หนึ่งคนปั่น ล้านคนรับ”