โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาล “จังหวัดฉะเชิงเทราสะอาด”