โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา