โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทย