โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีวันน้อมรำลึก “สมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนชนี ประจำปี 2565