โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานแถลงข่าว โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านกระเป๋าสุขภาพ