โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลรวมใจ น้อมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา