โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาทบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560