โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566