โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 11/2560 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561)