โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา