โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรา