โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2561