โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2561