โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว Rapid Response (RRT) เขตสุขภาพที่ 6