โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง โครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ” ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา