โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”