โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรม “วันสงกรานต์…สืบสานประเพณีไทย”ปี 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา