โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมทีมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา