โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สภากาแฟ)