โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และร่วมพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ