โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลพุทธโสธร