โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลพุทธโสธร

กิจกรรมโรงพยาบาล on 5 May , 2018