โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ” ประจำปี 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา