โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สภากาแฟ)