โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560”