โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโรวาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี 2561

กิจกรรมโรงพยาบาล on 6 Jul , 2018