โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโรวาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี 2561