โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day หน้าบ้านสะอาดตลาดน่าซื้อ”

กิจกรรมโรงพยาบาล on 19 Jul , 2018