โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day หน้าบ้านสะอาดตลาดน่าซื้อ”