โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา และร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์กรฯ (สภากาแฟ)