โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561