โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” ปี 2561

กิจกรรมโรงพยาบาล on 22 Oct , 2018