โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรม รณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2561