โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วม Kick Off กิจกรรม “ก้าวท้าใจ SEASON 3”