โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล