โรงพยาบาลพุทธโสธร ศาลเจ้าแม่เทียนโหวเซี๊ยบ้อ (เปร็ง) มอบเงินให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธรสู้ภัยโควิด-19