โรงพยาบาลพุทธโสธร หน่วยงานคุณธรรมชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ 6