โรงพยาบาลพุทธโสธร ห่วงใยประชาชนพร้อมให้บริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563