โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อมขยายพื้นที่ให้บริการ ศสม.วัดจีนประชาสโมสร และ รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2)