โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อมพัฒนาระบบการให้บริการงานห้องผ่าตัดและงานวิสัญญี