โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562