โรงพยาบาลพุทธโสธร เปิดห้องผ่าตัดใหม่ อาคารสิริโสธรารักษ์