โรงพยาบาลพุทธโสธร ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัส กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19