โรงพยาบาลพุทธ ร่วมพิธีมอบโล่และป้ายรับรอง สำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุการรับรองคุณภาพ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562