โรงพยาบาลพุทโสธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันจักรี”

กิจกรรมโรงพยาบาล on 9 Apr , 2018