โรงพยาบาลพุทโสธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันจักรี”