โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม สาขา โรงพยาบาลพุทธโสธร เปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม