โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) พบแพทย์ผ่านโทรศัพท์