โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี รับมอบ ขนม และข้าวกล่อง