โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี รับมอบ แอลกอฮอล์ และ spy alcohol