โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี รับมอบ น้ำดื่ม กล้วยไข่