โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี รับมอบ อาหารแห้ง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ไฮเตอร์ น้ำยาล้างห้องน้ำ